Vásárlási feltételek

Vásárlás menete

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási feltételek és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Rendelés, vásárlás

A web áruházban feltüntetett árak, Általános Forgalmi Adóval növelt végfelhasználói árak.

Regisztráció:

A web áruházban megrendelés leadásához regisztrációra van szükség, melyet az oldal jobb felső sarkában tehet meg. A web áruház kosaras rendszerben működik, melyek tartalmát és összeget nyomon tudja követni a jobb oldali sávban. A regisztráció elfogadásával a Vásárló a Vásárlási feltételeket elfogadja!

A rendszer a megrendelés jóváhagyása után küld egy automatikus visszaigazolást, hogy a megrendelése elküldésre került. A megrendelés befogadásáról, illetve a szállítás várható időpontjáról e-mailben  tájékoztatjuk.  Hétvégén és ünnepnapokon beérkezett megrendelések feldolgozása az azt követő első munkanapon történik. A rendszer a megrendelés beérkezését követően automatikus válaszlevelet küld, ezzel jelezve, hogy a megrendelést fogadta. Ha ez a visszaigazoló elektronikus levél nem érkezik meg Önhöz, akkor a rendelés nem jutott el a rendszerünkbe. A megrendelések feldolgozásakor minden esetben telefonon vagy elektronikus levélen keresztül, egyeztetés történik a vásárlóval, ezért kérjük, hogy rendeléskor telefonos elérhetőséget is adjon meg a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Az áruházban feltüntetett árak, érvényes fogyasztói árak.  Amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a web áruházban, az áru elküldése előtt telefonon, illetve elektronikus levélben megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

A web áruházban megrendelt termékek árai változhatnak ! Ez lehet áremelkedés és árcsökkenés is. Az árváltozás oka lehet beszállítói, vagy gyártói ármódosítás, illetve árfolyam ingadozás is.

Elállási jog

A vásárló elállási jogát a 17/1999. (II.5.) számú "Kormányrendelet a távollévők között kötött szerződésekről " szabályozza. Minden Interneten keresztül vásárlónak a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van, mely a következő feltételek mellett vehető igénybe :

- Az elállási jog minden árura vonatkozik, mely bontatlan, illetve bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza.

- Az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre nem vonatkozik.

-A vásárlónak elállásra vonatkozó igényét elektronikus levélben, személyesen, vagy telefonon keresztül kell bejelentenie.

- Futárszolgálattal vagy postai úton visszajuttatott áru esetében legkésőbb az elállást követő 30 munkanapon belül történik az összeg visszafizetése.

- A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségre, illetve az áru visszajuttatásának költségére sem, ezek a megrendelőt terhelik.

Sérült csomag

Minden esetben a csomagot a kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni !

Amennyiben a termékről felbontás utána futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett,a termékre 8 munkanapos cserelehetőséget biztosítunk.

Szállítás közben megsérült terméket, vagy bontott csomagot soha ne vegyen át !  Ilyen esetben vetessen fel kárfelvételi jegyzőkönyvet a szállító céggel !   Reklamációt csakis kárfelvételi jegyzőkönyv másolatával, vagy sorszámával áll módunkban elfogadni !

Ezek után az Ön részére küldünk másik csomagot.

Reklamáció,  garancia,  szavatosság :

Jótállásra vonatkozó reklamációt a jótállási (garancia) jegy és számla (blokk) birtokában, illetve olyan termék esetén , ahol jótállási jegy külön nem került kiállításra, a termék megvásárlását igazoló számla (blokk) ellenében tudunk elfogadni, mindkét esetben jegyzőkönyv felvételével.

Szavatossági igénnyel kapcsolatos reklamációt a termék megvásárlását igazoló számla (blokk)  ellenében és jegyzőkönyv felvételével fogadunk el.

Minden esetben a termék ottléte, székhelyünkre való visszajuttatása szükséges.

A reklamációs protokoll tartalma :

- olvashatóan kitöltött jegyzőkönyv

- az ügyfél neve és címe

- a termék vásárlását igazoló irat

- a hiba pontos leírása

- amennyiben ismert, a hiba oka.

 

A reklamáció érvényessége :

Legfontosabb célkitűzésünk a felmerülő probléma legmegnyugtatóbb orvoslása, az alább leírt szigorú szabályok mellett az, hogy a vevő mindig elégedett legyen.

A garancia időtartama a mellékelt garanciajegyen van meghatározva, általában 6-12 hónap.

Kivételt képeznek azok az alkatrészek, alkotóelemek, részegységek, ahol a termék felhasználása bizonyos művelethez kötődik ( beültetés, forrasztás), illetve a félvezetők és félvezetőket tartalmazó részegységek, melyekre nincs jótállás.

A jótállás megszűnik : szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet, vagy az azonosító matrica sérülése esetén. Használt komponensek nem reklamálhatók. Amennyiben a mennyiségi egység nem darabszám, hanem hossz- vagy tömeg, csak akkor fogadunk el reklamációt, ha az áru mennyisége a számlán feltüntetett értéktől nem tér el. Kétes esetekben egyedi elbírálást alkalmazunk. Az ügyfél reklamációját a reklamáció felülbírálása követi. Abban az esetben, ha a terméket valaki önhatalmúlag javítani próbálta, vagy egyéb beavatkozást végzett, úgy a termék szavatossága kizárt.

Hibás, vagy három napon belül meghibásodó készüléket cserélünk, amennyiben erre nincs lehetőség, a vételárat visszatérítjük.

Nincs lehetőség pénz visszafizetésére abban az esetben, ha a vevő időközben meggondolta magát, vagy már nem tetszik neki a választott termék, vagy bármi egyéb, nem a termék minőségi és működésbeli hibájára utaló magyarázattal áll elő.

Vitás esetekben  a hatályos jogszabályi előírások szerint járunk el. Az interneten történő vásárlással a PTK szerinti szállítási, vagy adás-vételi megállapodás jön létre az adott árura. "Fogyasztó" akkor létezik, ha Ön magánszemélyként vásárol. Elsősorban a PTK szabályozza a szavatossági előírásokat.

Szavatosság :

Az értékesítő felelősséget vállal arra, hogy amit Ön megvásárol, az hibátlan, ha ez mégsem így van, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy az hibátlan legyen, még akkor is, ha csak később derül ki, hogy a hiba az áru átvételekor már létezett (rejtett hiba). A szavatossági időről általában jogszabály rendelkezik, ez termékcsoportonként eltérő lehet.

Jogok a termékszavatossági körben :

Elsősorban az Ön választása szerint kijavítás, vagy csere, kivéve, ha ez valamilyen oknál fogva lehetetlen, vagy ha más lehetőséggel összehasonlítva a Phoenix KFT -re nézve aránytalan többletköltséget jelentene.

Abban az esetben, ha nincs lehetőség sem kijavításra, sem kicserélésre, vagy ezt a Phoenix KFT nem vállalja, igényelhető megfelelő árleszállítás, illetve Ön a vásárlástól elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön köteles a Phoenix KFT -t a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a problémáról. A PTK szerint " fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni."

 A termékszavatosságot illetően bővebb információt a "Magyar Köztársaság Polgári Törvényről" szóló 1959. évi IV. törvényben, továbbá a "www.fogyasztovedelem.hu" , valamint a  nhf.hu oldalakon is találhatók.

 Jótállás:

A termék mellé adott jótállási (garancia) jegyen található - többek között - a jótállás alapja Önt megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei.

Fogyasztói kifogások kezelése

A vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi helyekre fordulhat:

1. Békéscsaba Megyei Jogu Város Jegyzője

    Békéscsaba, Szent István tér 7. Telefon: 66/452-252

2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális  Felügyelősége

   Békéscsabai Kirendeltsége, Békéscsaba, József Attila u. 2-4 Telfon:66/546-151

3. Békés Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

   Békéscsaba, Penza Ltp. 5. Telefon:66/451-775, 324-976

Adatvédelem:

A Phoenix Kft birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azokat tovább.

Adatainak kezelésekor LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.